Hjem

I takt med tiden

Fra drøm til virkelighed

 

I 25 år har Formidlingscentrets mission været at støtte virksomheder, der skaber udvikling gennem forandringsprojekter.

 

Vi lever i en tid, hvor projekter spiller i større og større rolle. Det gælder både for offentlige og private virksomheder.  Det er gennem de mange forskellige projekter, at vi former fremtiden – bevæger os fremad – placerer os med en vision om hvad vi ønsker i fremtiden.

 

Men at udvikle, finansiere og gennemføre projekter er en vanskelig proces. Faktisk er det sådan, at 85 % af alle projekter ikke realiserer deres mål. Det er der mange grunde til, men typisk går det galt, fordi projektet er født og ledes ”ovenfra” af specialister. Meget ofte viser det sig, at medarbejderne ikke tager ejerskab til projektet. Man nikker og smiler til projektideen, men gør ellers som man plejer. 

 

Det er sagt, at mange medarbejdere ikke er indstillet på udvikling & forandring, men det er ikke rigtigt. Langt de fleste medarbejdere vil faktisk gerne være med, men de vil involveres og have indflydelse på projektprocessen. De vil være med til at forme de løsninger, som de i fremtiden skal leve af og med.

 

Al erfaring viser, at projekter, der inddrager medarbejdernes drømme og motivation, som anvender en åben designproces og som udvikles sammen med målgruppen og bevillingsgiver/ sponsor stort set altid opnår succes.

Spørgsmålet for disse projekter er altid "Hvor vil vi hen med projektet - og ikke hvor skal vi hen"

 

Formidlingscentret tilbyder sin assistance til alle faser i forbindelse med et projekts livscyklus.

 


Kurser i Fundraising


Formidlingscentret har igennem 15 år udbudt kurser i fundraising. Vi har flere tusinde tilfredse kursister. "Den gode ansøgning" er ikke bare en fast skabelon. Den gode ansøgning bygger på et godt projekt. I dag er det vigtigt, at projekter går "bredt ud". Man skal kunne se og beskrive ”det store i det små”.

 

Der skal tænkes nyt - og meget gerne i et samarbejde med andre. Jo flere aktører, der står bag et projekt desto bredere mål. Idag får man ikke støttekroner til "mere af det samme for færre kroner". Vi har brug for nytænkning – gerne tænkning, der udfordrer eksisterende systemer.


Læs mere og tilmeld dig - klik her

Formidlingecentret

Heslegårdsvej 27

2900 Hellerup

CVR: 17877305

0045 4086 2264

Danske Bank 4085 533 746